Od 30 marca br. posiadanie negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2 nie zwalnia z obowiązku kwarantanny podróżnych przekraczających granicę z Ukrainy do Polski.

Pozostałe kategorie zwolnień przy przekraczaniu granicy pozostają aktualne.

Osoby wjeżdżające z Ukrainy do Polski są objęte obowiązkową kwarantanną nawet jeżeli posiadają negatywny test w kierunku koronawirusa wykonany w kraju, z którego przybywają.

Okres odbycia kwarantanny ulega skróceniu w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu w kierunku Sars-Cov-2, wykonanego w okresie 48 godzin po przekroczeniu tej granicy.

Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Szczegóły na:

https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9032,COVID-19-AKTUALNE-INFORMACJE-DLA-PODROZNYCH.html

https://www.gov.pl/web/koronawirus