Co nowego czeka nas w Kodeksie Pracy?

Aktualności

Czy wiesz, że od 26 kwietnia wchodzą w życie poważne zmiany w Kodeksie Pracy? Zostały one opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 4 kwietnia. Co się zmieni? Nowości dotyczą urlopów macierzyńskich, urlopów okolicznościowych oraz samej organizacji pracy.

Jeśli chodzi o urlopu macierzyńskie, zostanie wprowadzony 70% zasiłek macierzyński dla obojga rodziców za cały okres urlopu rodzicielskiego. Ponadto dla ojca będzie wprowadzone prawo do urlopu rodzicielskiego niezależne od tego, czy matka dziecka pozostaje zatrudniona w dniu porodu.

Jeśli chodzi o urlopy okolicznościowe, tutaj mamy dwa nowe: opiekuńczy i z powodu działania siły wyższej. Urlop opiekuńczy powstał z myślą o sytuacjach, gdy członek najbliższej rodziny (małżonek, syn, córka, matka lub ojciec) wymaga wsparcia i opieki z powodów medycznych. Dopuszczalne jest pięć dni takiego urlopu w roku kalendarzowym i są to dni bezpłatne. Ma być to pomoc w sytuacji, gdy bliska osoba poważnie zachoruje, będzie miała wypadek itp.

Urlop z powodu siły wyższej jest płatny na pozomie 50% standardowego wynagrodzenia. Tu również wprowadzono go z myślą o potrzebie załatwienia pilnych spraw rodzinnych lub innych, wymagających reakcji (np. sprawy urzędowe). Jednak nowe przepisy przewidują możliwość wzięcia wyłącznie dwóch dni urlopu tego typu lub do szesnastu godzin w roku kalendarzowym.

Trzecia kategoria nowości to organizacja czasu pracy. Tutaj nowelizacja przewiduje dwie dodatkowe przerwy, zaliczane do czasu pracy. Każdy pracownik otrzymuje także prawo do drugiej, piętnastominutowej przerwy w sytuacji, gdy pracuje więcej niż 9 godzin na dobę. Jeżeli dzień pracy to więcej niż 16 godzin, wówczas należy się również trzeci kwadrans przerwy.

Kolejne nowe przepisy związane są z możliwością stosowania bardziej elastycznego planu pracy. Dotyczy to także pracy zdalnej oraz zatrudniania w systemie skróconego tygodnia pracy, przerywanego czasu pracy i weekendowego systemu czasy pracy. Wprowadzone już 7 kwietnia przepisy przewidują również przesunięcie pracownika do trybu pracy zdalnej w takich przypadkach, jak brak możliwości wykonywania pracy na miejscu (np. biuro uległo zniszczeniu na skutek pożaru), epidemia lub stan wyjątkowy.

Pojawia się kolejne nowe prawo dla pracowników – po sześciu miesiącach pracy będzie można wystąpić o zmianę rodzaju umowy na gwarantującą bardziej bezpieczne warunki. Ponadto od momentu wejścia w życie nowelizacji, wszelkie szkolenia niezbędne do wykonywania danej pracy będą wliczone do czasu pracy.

Ponadto nowe przepisy rozszerzają zakres informacji związanych z warunkami zatrudnienia pracownika – dotyczy to m.in. zawarcia w umowie informacji o prawie do szkoleń, długości płatnego urlopu itp. Dotyczy to zarówno pracowników na miejscu, jak i delegowanych oraz wysyłanych do pracy poza krajem.

Ostatnia warta wzmianki rzecz to zakaz zabraniania pracownikowi podejmowania pracy dla innego pracodawcy – oczywiście jeśli nie stoi to w sprzeczności z zakazem konkurencji. Nie można także w żaden sposób dyskryminować takiego pracownika.