Niebieska Karta UE to sposób na pozyskanie zagranicznego pracownika o wysokich kwalifikacjach.

Aktualności

Ale co tak właściwie kryje się pod określeniem „wysokie kwalifikacje”? Przepisy zaliczają tu wszystkie specjalistyczne zawody, wymagające ukończenia studiów wyższych lub co najmniej pięcioletniego doświadczenia w danej dziedzinie. W obu przypadkach należy udowodnić spełnianie tych kryteriów za pomocą odpowiednich dokumentów.

Jak pracownik posiadający doskonałe kwalifikacje może skorzystać z tego rozwiązania i co właściwie mu to daje w porównaniu ze zwykłym pozwoleniem na pracę?

 Zacznijmy od początku, czyli złożenia wniosku o wydanie Niebieskiej Kart. Należy zrobić to po uprzedniej rejestracji w portalu inPOL i umówieniu osobistej wizyty. Nie należy z tym zwlekać, gdyż ostateczny termin o ubiegania się o Niebieską Kartę to ostatni dzień legalnego pobytu na terenie Polski. Warto jednak zająć się tym co najmniej dwa miesiące wcześniej. Dlaczego? O tym w dalszej części tekstu.

Podczas wydawania Karty zostają pobrane linie papilarne, a wszystkie niezbędne dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach (dopuszczalne są ich kserokopie) wraz z polskimi tłumaczeniami wykonanymi przez tłumacza przysięgłego. Zezwolenie wydawane jest na maksymalnie trzy lata. Po upływie tego czasu należy ponownie złożyć wniosek o Niebieską Kartę. Jak i składanie każdego innego wniosku, tak i starania o Niebieską Kartę wiążą się z opłatami. W chwili obecnej opłata wynosi 440 złotych, a wydanie Karty to dodatkowe 100 zł.

Decyzja o przyznaniu karty lub odrzuceniu wniosku powinna zapaść do sześćdziesięciu dni roboczych od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Jeśli będzie ona odmowna, można odwołać się od niej na piśmie.

Co warto podkreślić – cudzoziemcy, którzy otrzymali Niebieską Kartę, mają zarobki regulowane państwowymi przepisami. Wynagrodzenie dla posiadacza Niebieskiej Karty musi stanowić co najmniej 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Kwota ta jest ogłaszana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

A co w praktyce daje pracodawcy pracownik z Niebieską Kartą? Jest ona niejako poświadczeniem jego wysoce specjalistycznych możliwości oraz doświadczenia w danej dziedzinie. Często takich osób szukają firmy zajmujące się branżami związanymi z IT, medycyną oraz wymagające doświadczonych inżynierów bądź techników. Sam pracownik nie ma z kolei żadnych ograniczeń w zakresie zmiany pracodawcy – jeśli zdecyduje się na zmianę zatrudniającej go firmy, może wówczas zrobić to bez konieczności ponownego ubiegania się o Niebieską Kartę. Jednak w ciągu pierwszy dwóch lat posiadania Karty należy przy każdorazowej zmianie pracodawcy poinformować o tym urząd. Po upływie dwóch lat nie jest to już wymagane w żaden sposób.

Na tym nie koniec korzyści dla osoby z wysokimi kwalifikacjami. Ostatnia to fakt, że posiadacz (lub posiadaczka) Niebieskiej Karty ma ułatwione ubieganie się o status rezydenta długoterminowego UE oraz legalizowanie pobytu swoich najbliższych. Jak widać – daje ona sporo korzyści. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronach rządowych.