Praca tymczasowa – na jakich warunkach?

Aktualności

Określenie „praca tymczasowa” ogólnie wskazuje, że chodzi o zajęcie na czas określony, jednak można zadać sobie pytanie, czy jest jakaś górna granica czasu zatrudnienia tymczasowego? Przecież w zależności od branży, praca tymczasowa może być potrzebna na zaledwie 1-2 miesiące lub na okres dłuższy, na przykład sześciu miesięcy. Na szczęście, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, nie trzeba zasięgać porad ekspertów. Przepisy Prawa pracy precyzyjnie regulują to zagadnienie oraz określają, co konkretnie możemy rozumieć pod pojęciem „pracy tymczasowej”. W poniższym tekście skupimy się wyłącznie na tym pierwszym aspekcie.

Tak więc w myśl przepisów, maksymalny okres pracy tymczasowej może wynosić 18 miesięcy w okresie 36 kolejnych miesięcy. A więc praca tymczasowa dla jednego pracodawcy może być wykonywana w trakcie 3 lata przez maksymalnie 1,5 roku. Co więcej, po okresie wykonywania pracy tymczasowej pracownik może zostać skierowany przez agencję pracy tymczasowej do tego samego pracodawcy nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Niestety, nie pomoże zmiana agencji pracy tymczasowej – nie ma znaczenia, która kieruje pracownika do pracodawcy, ani też rodzaj zawieranej umowy.

Mówiąc krócej: jeśli pracownik wykonywał pracę tymczasową dla firmy X, po jej zakończeniu nie może podjąć jej ponownie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Należy mieć to na uwadze, ponieważ jeśli agencja pracy tymczasowej lub osoba działająca w jej imieniu skieruje pracownika tymczasowego do pracy u tego samego pracodawcy szybciej, niż jest to przewidziane w przepisach, może grozić jej grzywna w wysokości od co najmniej 1000 złotych aż do 30 tysięcy złotych.

Czy są jakieś wyjątki od tej reguły? Pośrednio. Przepisy umożliwiają możliwość aż dwukrotnego wydłużenia pracy tymczasowej w sytuacji, gdy pracownik tymczasowy zastępuje stałego pracownika pracodawcy.

A co może zrobić pracodawca, gdy pracownik tymczasowy spodobał mu się na tyle, że z chęcią skorzystałby z jego usług dłużej, niż przewidują to przepisy prawa pracy? Jedynym wyjściem jest bezpośrednie zaproponowanie mu stałej umowy o pracę. Takie rozwiązanie będzie możliwe, jeśli w umowie zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą nie znajduje się zapis mówiący o zakazie zatrudnienia po upływie ustalonego okresu pracy tymczasowej.

A co, jeżeli mamy odwrotną sytuację, czyli pracownik tymczasowy nie sprawdził się i pracodawca chciałby szybciej zrezygnować z jego usług? W takiej sytuacji należy na piśmie zawiadomić o tym zamiarze agencję pracy tymczasowej, biorąc pod uwagę okres wypowiedzenia, który został zawarty w umowie dotyczącej pracy tymczasowej.

Wszystkie przepisy związane z tematem zatrudniania pracowników tymczasowych opisuje ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, opublikowana w Dzienniku Ustaw 2003 nr 166 poz. 1608. Można je także znaleźć na oficjalnej stronie rządowej pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00178.

We wszystkich sprawach związanych z pracą tymczasową, niezależnie od jej rodzaju, mają zastosowanie standardowe przepisy Prawa Pracy.